Uchwała Nr ZO 69/14 w sprawie reklamy firmy Nazwa.pl SA