Uchwała Nr ZO 16/18 w sprawie reklamy telewizyjnej produktu Sidolux