Uchwała Nr ZO/97/19/62u w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO 75/19/47u