Uchwała Nr ZO 71/10 w sprawie reklamy firmy L’Oreal Polska Sp. z o.o.