Uchwała Nr ZO 69/10 w sprawie reklamy firmy ING Bank Śląski S.A.