Uchwała Nr ZO 88/12 w sprawie reklamy firmy Merlin.pl S.A.

Uchwała Nr ZO 88/12 z dnia 21 sierpnia 2012 roku Zespołu Orzekającego w sprawie sygn. Akt: K/52/12

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Magdalena Czaja — przewodnicząca,
2) Krystyna Jarosz — członek,
3) Agnieszka Tomasik-Walczak — członek,

na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2012 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/52/12 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Merlin.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy w formie linków sponsorowanych

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.


2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/52/12.
Przedmiotem skargi była reklama w formie linków sponsorowanych płyty “Nosowska – 8” w promocyjnej cenie 29,99 zł.

Skarżący w prawidłowo złożonej skardze podniósł, iż „po wpisaniu w wyszukiwarkę google.pl hasła “nosowska 8” (jest to autor i tytuł albumu muzycznego) pokazały mi się wyniki takie jak na załączniku, a na samej górze płatna reklama typu adwords z informacją: Nosowska – 8 | Merlin.pl www.merlin.pl/ Promocyjna cena 29.99 zł – sprawdź Po kliknięciu w link i otworzeniu wskazanej w reklamie strony pokazała się cena o 10,00 zł wyższa. Czuję się oszukany, bo gdyby nie podana w reklamie informacja o cenie, nie wchodziłbym na tę stronę i przy okazji nie oglądał m.in. znajdujących się na niej reklam innych produktów (za które emitujący je na pewno pobiera opłatę od reklamodawców) ani ofert innych produktów tego sklepu. Po dodaniu produktu do koszyka i przejściu dalszych kroków nigdzie nie pojawia się informacja o możliwości uzyskania rabatu lub promocji, tak aby ostateczna cena wynosiła 29,99. Może jest to mała sprawa, ale bardzo mnie zbulwersowała, ze względu na ewidentne kłamstwo. Proszę o informację jakie kroki możecie Państwo podjąć w tej sprawie. W załączonym pliku pokazuję 2 printscreeny z wyszukiwarki i poniżej ze strony merlin.”.

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za niezgodną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.

Wniósł również o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 10 ust.1b) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „Ponadto reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
(…)
b) wartości produktu i jego rzeczywistej ceny oraz warunków płatności, w szczególności takich jak sprzedaż ratalna, leasing, sprzedaż na kredyt, sprzedaż okazyjna;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i nie uczestniczył w posiedzeniu.

Skarżony ustosunkowując się do zarzutów zawartych w skardze konsumenckiej nr K/52/12, złożonej przeciwko Merlin.pl SA przez konsumenta do Rady Reklamy dotyczącej reklamy albumu muzycznego będącego w ofercie prowadzonego przez Merlin.pl SA sklepu internetowego www.merlin.pl, wyświetlanej przez wyszukiwarkę Google, przedstawił swoje stanowisko w sprawie:
1/ Skarżony poinformował, że nie kwestionuje faktu błędnego wyświetlania ceny produktu — albumu muzycznego- w reklamie zamieszczonej w wyszukiwarce Google, jednakże nie było to celowe działanie mające wprowadzić użytkownika w błąd,
2/ Skarżony wyjaśnił, że błędna cena produktu wyświetlająca się w reklamie spowodowana była błędem technicznym wynikającym ze zmian jakie na początku marca 2012 r. wprowadzone zostały przez Google do systemu obsługującego reklamy zlecane przez naszą firmę w wyszukiwarce Google. Niestety przy tej zmianie nie udało się uniknąć pomyłek, gdyż nasz dział IT musiał dostosować się do zmian systemu Google. Zmiany te spowodowały przejściowe błędy w reklamach pojawiających się w wyszukiwarce. W marcu iw kwietniu 2012 przez kłopoty związane z systemem zarządzania reklam w wyszukiwarce Google mogły wystąpić problemy, o których pisał użytkownik, czyli mogliśmy w reklamach wyświetlać nieaktualną cenę produktu. Obecnie problem ten został usunięty.
3/ Skarżony wskazał, że w związku z tym, że działanie dot. błędnej ceny produktu nie było działaniem umyślnym, które miało na celu wprowadzenie potencjalnego odbiorcy reklamy w błąd czy też nadużycie zaufania klienta, wnosi o oddalenie zarzutów zawartych w skardze konsumenckiej.


3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy.

Z uwagi na fakt, iż obietnica reklamodawcy zawarta w reklamie, że płyta “Nosowska – 8” jest dostępna w sprzedaży w promocyjnej cenie 29,99 zł nie została dotrzymana, Zespół Orzekający uznał, że reklama wprowadza konsumentów w błąd co do rzeczywistej ceny płyty i nadużywa ich zaufania oraz wiedzy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 16 maja 2012r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.