Uchwała Nr ZO 88/12 w sprawie reklamy firmy Merlin.pl S.A.