Uchwała Nr ZO 90/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 63/12 dotyczącej reklamy firmy Polkomtel S.A.