Uchwała Nr ZO 95/15 w sprawie reklamy firmy McDonald’s Polska Sp. z o.o.