Uchwała Nr ZO 83/11 w sprawie reklamy firmy PRO-MAR S.A.