Uchwała Nr ZO 97/12 w sprawie reklamy firmy Kino Świat Sp. z o.o.