AI?
Ona już jest. I jest inteligentna!

Jan Hartman
Sztuczna inteligencja dla branży reklamowej oznacza nowe, nieznane wcześniej możliwości personalizowania przekazu reklamowego, lecz także możliwości nieetycznej manipulacji emocjonalnej, której odbiorcy nie będą w stanie się oprzeć. Symetria między marketingiem i konsumentem, równowaga sił pomiędzy nimi na zawsze odejdą w przeszłość. Władza marketingu, wyposażonego w potężne algorytmy, będzie przemożna. Sprzedawać będzie ten, kogo stać będzie na potężniejsze narzędzia AI. Czy w takich warunkach w ogóle można jeszcze mówić o etycznej reklamie? Jeśli warunkiem etycznej reklamy jest to, aby odbiorca miał szansę jej się oprzeć, to chyba nie. Jeśli zaś etyczna reklama to taka, która mówi prawdę oraz nie udaje czegoś innego niż reklama, to pewnie tak.
Zdjęcie pochodzi z serwisu Freepik (freepik.com) w ramach darmowej licencji.
Tylko czy naprawdę standardy etyczne branży reklamowej sprzed pojawienia się technologii AI będą wystarczające w nowej epoce? Wątpię. Potrzebujemy nowych. Jakich? Sztuczna Inteligencja już nie nadchodzi. Ona już jest. I jest inteligentna. Zaklęcia, że jest tylko komputerowym algorytmem, bezmyślną maszyną, wytwarzającą iluzję żywej podmiotowości, nie mają żadnego znaczenia praktycznego. Tak jak nie ma go i to, że patrząc w twarz drugiego człowieka i rozmawiając z nim również nie mamy żadnego dowodu na to, że nie jest maszyną. Po prostu jesteśmy przekonani, że to myśląca i czująca istota. Awatary i boty będziemy traktować podobnie, bo będą z nami rozmawiać, a w tych rozmowach będą dawać o sobie znać uczucia. W świecie, który nadchodzi, nie będziemy już sami. Chcąc nie chcąc, będziemy okazywać respekt istotom pozaludzkim. Skala zmian psychologicznych, społecznych i politycznych, które ta zmiana za sobą pociąga, wciąż jest dla nas niewyobrażalna. Co możemy zrobić w oczekiwaniu na Nowe? Naszym prawem i naszą powinnością jako ludzi odpowiedzialnych jest o Nowym rozmawiać i przygotowywać się jeśli nie wprost na To Nieznane, które trudno nawet sobie wyobrazić, to przynajmniej na okres przejściowy, który zapewne potrwa kilka dekad. Konferencja „Algorytmy zmiany” realizuje tę powinność. Gdy nie wiemy, jak się zachować, to przynajmniej spróbujmy się nad tym zastanowić. Sztuczna inteligencja nie zwolni ludzi z obowiązku myślenia ani z moralnej odpowiedzialności.
Prof. Jan Hartman, Uniwersytet Jagielloński, panelista i key note speaker konferencji Reklamuję Etycznie 22’
O tych zagadnieniach będziemy rozmawiać na konferencji Algorytmy Zmiany – o roli i etyce reklamy w świecie AI, dezinformacji i transformacji ekonomicznej. Zarejestruj się teraz i zapewnij sobie bezpłatne miejsce.