Rada Reklamy organizacją samoregulacyjną roku 2015 EASA Alliance

Rada Reklamy została wybrana organizacją samoregulacyjną roku 2015, a system samoregulacji w dziedzinie reklamy żywności skierowanej do dzieci został uznany za największe dokonanie roku przez Europejskie Stowarzyszenie Standardów Reklamowych EASA Alliance.

Złotą nagrodę dla najlepszej organizacji samoregulacyjnej roku 2015 Rada Reklamy odebrała podczas dorocznego spotkania EASA Alliance – organizacji skupiającej 37 organizacji samoregulacyjnych z całego świata oraz 16 organizacji branżowych, reprezentujących reklamodawców, agencje reklamowe oraz media. Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie działań na rzecz tworzenia i nadzorowania najwyższych standardów komunikacji marketingowej.
Jury jednogłośnie wybrało system samoregulacji w dziedzinie reklamy żywności skierowanej do dzieci jako najlepszy przykład współpracy administracji publicznej, środowiska reklamowego oraz nadawców na rzecz zapewnienia najwyższych standardów komunikacji marketingowej. „Nagroda dla Rady Reklamy to dowód na to, jak dzięki konsekwencji w realizacji założonych celów osiąga się znakomite rezultaty. Przykład Rady Reklamy pokazuje jak ważna jest współpraca w dziedzinie budowy odpowiedzialnej komunikacji marketingowej” – powiedział Oliver Gray, Dyrektor Generalny, EASA Alliance.

143

Nagrodzony system samoregulacji powstał z Polskiej Federacji Producentów Żywności, Rady Reklamy, Krajowej Rady Radiofonii Telewizji oraz polskich nadawców telewizyjnych. System funkcjonuje w ramach Kodeksu Etyki Reklamy oraz porozumienia nadawców w zakresie emisji reklam artykułów spożywczych i napojów do dzieci poniżej 12 lat. Zgodnie z porozumieniem, audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat nie mogą towarzyszyć reklamy artykułów spożywczych i napojów, które nie spełniają zaakceptowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, Kryteriów Żywieniowych, stanowiących załącznik 2a do Kodeksu Etyki Reklamy.
Porozumienie zostało podpisane przez wszystkich największych nadawców audycji telewizyjnych – ITI Neovision, Telewizja Polsat, Telewizja Polska, Telewizja Puls, TVN, VIMN Poland, The Walt Disney Company Polska ATM Rozrywka, TV Republika, Superstacja, TVS i TTV – którzy od stycznia 2015 roku wymagają od reklamodawców złożenia pisemnego oświadczenia o zgodności reklamowanego produktu lub wskazania sponsorskiego z kryteriami żywieniowymi.

Porozumienie zostało oficjalnie zaakceptowane i parafowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, które monitorują jego realizację.

Polska jest pierwszym krajem Unii Europejskiej, w którym system samoregulacji w dziedzinie reklamy został oparty na Kryteriach Żywieniowych, zaakceptowanych przez niezależną instytucję jaką jest Instytut Żywności i Żywienia. Kryteria żywieniowe uwzględniają wymagania diety polskich dzieci i są dostosowane do lokalnych potrzeb i uwarunkowań.

Porozumienie Nadawców stanowi wielki sukces i dowód na możliwość szerokiego stosowania mechanizmów samoregulacji w dziedzinie marketingu i reklamy, przez Nadawców i Reklamodawców. Wdrożona od 1 stycznia 2015 r. samoregulacja nadawców stanowi wsparcie i uzupełnienie systemu samoregulacyjnego wprowadzonego w Polsce w 2010 roku przez Polską Federację Producentów Żywności i wpisaną do Kodeksu Etyki Reklamy.

Samoregulacja reklamodawców funkcjonuje w ramach szerokiego porozumienia 21 największych reklamodawców branży spożywczej – EU Pledge (www.eu-pledge.eu). Zgodnie z wynikami ostatniego monitoringu, EU Pledge jest przestrzegany w ponad 98 % przypadków wszystkich przekazów reklamowych skierowanych do dzieci.