Uchwała Nr ZO/009/22u z dnia 2 lutego 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/219/21