Uchwała Nr ZO 31/18 w sprawie reklamy telewizyjnej produktu Kinder Niespodzianka Ferrero