Uchwała Nr ZO 01/15 w sprawie reklamy firmy MWS Sp. z o.o. Sp. k.