Uchwała Nr ZO/119/19/52o w sprawie reklamy internetowej NEONET SA