Uchwała Nr ZO 01/16 w sprawie reklamy firmy BM Kobylin Sp. z o.o.