Uchwała Nr ZO 04/09 w sprawie reklamy firmy Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.