Uchwała Nr ZO/041/21u z dnia 17 czerwca 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawach połączonych do wspólnego rozpoznania o sygn. akt: KER/099/21, KER/100/21