Uchwała Nr ZO/80/19/49u w sprawie reklamy kinowej marki Tiger