Uchwała Nr ZO/054/22u z dnia 8 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/068/22