Uchwała Nr ZO/061/22u z dnia 15 czerwca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/049/22