Uchwała Nr ZO 135/13 w sprawie reklamy firmy Polkomtel Sp. z o.o.