Uchwała Nr ZO/112/19/68u w sprawie reklamy radiowej Netwizor