Uchwała Nr ZO/075/23o z dnia 23 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/070/23