Uchwała Nr ZO 104/18/56u w sprawie reklamy telewizyjnej LoanMe