Uchwała Nr ZO/101/19/41o w sprawie skargi na reklamę Travisto