Uchwała Nr ZO 45/15 w sprawie reklamy firmy Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o.