Uchwała Nr ZO 50/10 w sprawie reklamy firmy Unilever Polska S.A.