Uchwała Nr ZO/102/19/63u w sprawie reklamy internetowej Food Cleaner