Uchwała Nr ZO/100/19/40o w sprawie skargi na reklamę internetową Perspiblock