Uchwała Nr ZO 103/17 w sprawie reklamy telewizyjnej firmy M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.