Uchwała Nr ZO 110/12 w sprawie reklamy firmy OCEANIC S.A.