Uchwała Nr ZO 111/12 w sprawie reklamy firmy FoodCare Sp. z o.o.