Uchwała Nr ZO 54/09 w sprawie reklamy firmy AWR Wprost Sp. z o.o.