Uchwała Nr ZO 93/16 w sprawie reklamy firmy HiPP Polska Sp. z o.o.