Uchwała Nr ZO 134/13 w sprawie reklamy firmy Nestlé Polska S.A.