Uchwała Nr ZO 134/17 w sprawie reklamy zewnętrznej firmy ZPIUR Aleksandro Aleksy Chojnacki