Uchwała Nr ZO 137/17 w sprawie reklamy zewnętrznej firmy AMOCARAT S.A.