Uchwała Nr ZO/112/21u z dnia 17 listopada 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/160/21