Uchwała Nr ZO 136/17 w sprawie reklamy radiowej PLUS GSM