Uchwała Nr ZO/137/21o z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/107/21