Uchwała Nr ZO 99/12 w sprawie reklamy firmy Beata Shabani