Uchwała Nr ZO 60/15 w sprawie reklamy firmy Polkomtel Sp. z o.o.