Uchwała Nr ZO/089/23o z dnia 27 września 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/119/23