Uchwała Nr ZO/144/21o z dnia 1 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/114/21 oraz KER/212/21