Uchwała Nr ZO 59/08 w sprawie reklamy firmy F.H.P. „Xsara”