Uchwała Nr ZO 151/15 w sprawie reklamy firmy Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.