Uchwała Nr ZO/046/22u z dnia 18 maja 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/073/22