Uchwała Nr ZO 150/15 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 134/15 dotyczącej reklamy firmy Peka Michał Pekasiewicz